Ogłoszenia Duszpasterskie
  • Drukuj
  • Email

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
09- 16.05.2021
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

15.30 Nabożeństwo Majowe.

Kolekta na potrzeby naszej parafii – remont centralnego ogrzewania.
Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać oraz osobom, które składają ofiarę na konto parafialne.

1.W poniedziałek, wtorek i środę trwają Kwartalne Dni Modlitw o urodzaje.
W tych dniach po Mszy św. rano modlimy się błagając Boga o urodzaje.
Zachęcam rolników i działkowiczów do udziału w modlitwach błagalnych.

2.Dzieci zapraszam do udziału we Mszy św. szkolnej w czwartek o 7.45.

3. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę.
Przypominam, że Komunię św. należy przyjąć do ust przy ołtarzu.
Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

4. Przestrzegamy wytyczne przez władze państwowe, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych.

5. Serdecznie zapraszam na Nabożeństwa Majowe ku czci NMP - codziennie po Mszy św. wieczornej. Dzieci I Komunijne wraz z rodzinami zapraszam przez cały tydzień na Mszę św. wieczorną.

6. W przyszłą niedzielę (16 maja) o godzinie 10.30 Msza św. w intencji dzieci, które obchodzą pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii św. Zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Mszę św.

7. Składam serdeczne Bóg zapłać panom: Piotrowi Płonka, Antoniemu Miś, Karolowi Senkała, Jerzemu Lipińskiemu, Edwardowi Szołtysik, Ludwikowi Gwóźdź, Jerzemu Świerc, Janowi Cudok za zdemontowanie starego ogrzewania w naszym Kościele oraz remont i pomalowanie prezbiterium.

8. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii - remont centralnego ogrzewania.

9 .Zachęcam do czytania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.